Çukurova İlaç
Neo-Lincova

Neo – LİNCOVA

Oral Çözelti

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Bileşimi

Her ml’sinde : 250 mg Linkomisin Baza denk HCI tuzu ve 140 mg baza eşdeğer Neomisin Sülfat içeren berrak, sarımtrak renkte antibakteriyel çözeltidir.

Farmakolojik Özellikleri

Neo – Lincova, Linkozamid grubu antibiotik olan Linkomisin ve aminoglikozid grubu Neomisin içeren oral antibakteriyel çözeltidir. Linkomisin ve neomisinin protein sentezinin inhibe edilmesi esasına dayanan etkileri, artdışık ve sekansiyel bazda geliştiğinden, bakterisid etkileri dönüşümsüz biçimde gerçekleşir.

Linkomisine stafilokok türleri, B.hemolitik streptokoklar, Clostridium perfringens, Mycoplasma sp., Neisseria sp., Acttinomyces sp., Corynebacterium sp., Bacterioides sp ve Camphylobacter sp., duyarlı.,

Tüm aerobik Gram negatif basiller, Nocardia ve Mycobacterium türleri dirençlidir.

Neomisine Gram negatif bakterilerden E.coli, Enterobacter aerogenes, Pasteurella sp, Pr. vulgaris, Salmonella Sp, Shigella sp, H.İnfluenza., Gram pozitif bakterilerden B.Anthracis, Borrelia sp, Staph.aureus, Str. Faecalis, L. Monocytogenes duyarlı, anaerobik bakteriler, streptococcus pyogenes ve viridans grubu streptokoklar dirençlidir.

Linkomisin, duyarlı bakterilerde . 50S ribosomal sub ünitesine bağlanarak peptid zinciri formasyonunu engeller. Oral yolla hızlı ve emilerek 1-2 saat içinde pik kan konsantrasyonuna ulaşır. Geniş ölçüde serum ve dokulara yayılır. Doku konsantrasyonları serum konsantrasyonundan yüksektir. Gaita ve idrar ile atılır. Oral biyoyararlılığı midenin doluluğuna bağlı olarak % 40 – 60 arasında değişir.

Neomisin’in etki mekanizması, mRNA’nın 30 S’lik ribosomal alt ünitelere bağlanmasını bozmak ve RNA üzerindeki kolonların yanlış okunmasına sebep olmak suretiyle bakterilerde protein sentezini inhibe etme esasına dayanır. Oral yolla uygulandığında düşük emilim oranı (%3) dolayısıyla evcil hayvanlarda sindirim kanalına yerleşen bakteriyel enfeksiyonların sağaltımında kullanılır. Neomisin asit ortamda dayanıklı bir antibiyotiktir. Oral uygulamada barsak ortamında uzun süre parçalanmadan kaldığından antibakteriyel etkinliğini korur. Neomisin sülfat yüksek polaritesi ve katyonik yapısı nedeniyle oral yolla uygulandığında emilim çok düşüktür. Kanda terapötik doza ulaşmaz. Bu nedenle oral uygulama sistemik enfeksiyonların sağıtımında uygun değildir. İlacın % 97’si değişmeden aktif formda gaita ile atılır. Emilen çok küçük miktardaki neomisin hızla vücuda dağılır, düşük oranda proteinlere bağlanır ve böbrekler kanalıyla atılır.

Kullanım Sahası / Endikasyonu
Neo – Lincova oral çözelti, etçi tavuklar ve hindilerde sıklıkla karşılaşılan solunum yolu enfeksiyonları, stafilokok enfeksiyonları, Streptokok enfeksiyonları, nekrotik enteritis ve E.coli, Salmonella, Haemophilus, Pseudomonas, Proteus gibi duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen bakteriyel enteritislerin sağıtımında etkilidir.

Kullanım Şekli ve Dozu

Neo – Lincova , Etçi tavuk ve hindilerde içme sularına katılarak oral yolla kullanılır. Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde : Linkomisin canlı ağırlığa 20-25 mg/kg/canlı ağırlık /gün, Neomisin, günde 10 mg/kg/canlı ağırlık/gün dozu hesap edilerek kullanılır. Pratik olarak 1 litre oral çözelti 1000 – 1400 Litre içme suyuna katılarak 3 – 5 gün süreyle içirilir. Sürü sağıtımında günlük toplam doz olarak hesaplanan ilaç miktarı her gün taze olarak hazırlanan içme suyu tankına eklenmelidir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.)

Tedavi süresince ve son uygulamayı takiben eti için yetiştirilen tavuklar 2, hindiler 8 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen kanatlılarda kullanılmamalıdır.

Ambalaj Şekli
Neo – Lincova, 100 – 500 – 1000 – 2500 ve 5000 ml lik beyaz renkli plastik şişelerde kutusuz olarak arz edilmiştir.

Girmek istediğiniz sayfa veteriner bilgilere sahip veya veteriner kişilerin görmesi gereken içerikler bulunmaktadır.
Siz Bu Bilgilere Sahip misiniz ?