Çukurova İlaç
Tilcova

Oral Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Bileşimi
TİLCOVA Oral Çözelti, 1 ml’sinde 250 mg Tılmıcosin baza eşdeğerde Tilmicosin fosfat tuzu içeren , açık san renkte, berrak kokusuz bir çözeltidir.
Farmakolojik Özellikleri

“Tilmikosin, makrolid grubundan, genel olarak gram (+) bakterileri içine alan etki spektrumuna sahip bir antibiyotiktir. Tilmikosinin antibakteriyel aktivitesi, diğer makrolidlere benzer olarak ribozomların 50S alt birimine bağlanarak bakteriyel protein sentezinin engellenmesinden kaynaklanmaktadır.Tilmikosin makrolid grubu bir antibiyotik olup, aşağıdaki gram (+) ve gram (-) bakterilerle mikoplazmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Mycoplasma gallisepticum, M.synoviae, M.hyopneumaniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Actinomyces pyogenes. Ornithobacterium rhinotracheale ve tilmikosine hassas diğer bakteriler, etki sahasını kapsar.

Tavsiye edilen konsantrasyonlarda içme suyuna ilave edilerek civciv, piliç, tavuk ve hindilere oral yolla verildiğinde emilip hızlı bir şekilde pik serum seviyesine ulaşır. Serumda düşük konsantrasyonda bulunmasına karşın, 6 saatten daha kısa bir sürede akciğer dokusunu olağanüstü seviyede (serumdakinin 60 misli) hava kesesi dokusunda, alveolar makrofajlarda, karaciğer ve böbrek dokularında ise daha düşük konsantrasyolarda bulunur. Atılım safra ve idrar vasıtasıyla olur.

Kullanım Sahası / Endikasyonu
Civciv, piliç, damızlık tavuk ve hindi sürülerinin, mycoplasma türleri ile ornithobacterium rhinotracheale’nin iştirak ettiği solunum yolu enfeksiyonları ile tilmikosine hassas bakterilerin meydana getirdiği enfeksiyonların tedavilerinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu

Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde;

Sulandırılmadan kullanılamaz. TİLCOVA aşağıda belirtildiği şekilde içme suyuna katılarak 3 gün süre ile kullanılmalıdır.

Farmakolojik doz: 15 mg/kg c.a./gün olup,

Pratik doz: 1 ton canlı ağırlık için günlük içme suyuna 50 – 70 mİ TİLCOVA

500 kg canlı ağırlık için 100 litre içme suyuna 30 mİ TİLCOVA
1000 kg canlı ağırlık için 200 litre (1 varil) içme suyuna 60 mİ TİLCOVA
4000 kg canlı ağırlığa kadar 800 litre (4 varil) içme suyuna 240 mİ TİLCOVA
16.000 kg canlı ağırlığa kadar 3.200 litre (16 varil) içme suyuna 960 mİ TİLCOVA karıştırılarak verilir.

İlaçlı su hergün taze olarak hazırlanmalıdır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.)
Tedavi süresince ve son tedaviyi takiben ; tavuk ve piliçler 14 gün, hindiler 10 gün geçmeden kesime gönderilemezler. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilerde kullanılmamalıdır

Ambalaj Şekli
TİLCOVA, amber renkli plastik şişelerde ; 60, 240 ,960 mİ lik kutusuz ambalajlarda mukavva kolilerde satışa takdim edilmektedir.

Girmek istediğiniz sayfa veteriner bilgilere sahip veya veteriner kişilerin görmesi gereken içerikler bulunmaktadır.
Siz Bu Bilgilere Sahip misiniz ?