Çukurova İlaç
Heksamizol

Oral Tablet

Anti Paraziter İlaç

Bileşimi
Beyazımsı – krem renkli, ortadan çentikli, oval her bir Heksamizol tablet : 500 mg. Triklabendazol ile 375 mg. Levamizole eşdeğer 441 mg Levamizol HCI içerir.

Farmakolojik Özellikleri

Heksamizol Oral Tablet Bileşimindeki Sığır ve koyunlarda karaçiğer kelebekleri, gastroinstestinal nematodlar ve akciğer kıl kurtları ile mücadelede kullanılan, geniş spektrumlu antihelmintik kombinasyondur.

Triklabendazol, Benzimidazol türevi bir antihelmintik olup, sığır ve koyunlarda fascioliasise yol açan Fasciola hepatica ve Fasciola gigantica’nın genç ve ergin şekilleri üzerinde antitrematodal etki gösterir. Parazitlerde Fümarat reduktaz’ın etkinliğini engelleyerek etkili olur.

Oral yolla uygulama sonrası sindirim kanalından emilerek, sindirim kanalının doluluğuna bağlı olarak 8-24 saat arasında en yüksek plazma yoğunluğuna ulaşır ve tüm vücuda dağılır. Vücutta sülfon ve sülfoksit türevlerine çevrilir. Özellikle karaciğer ve troit bezinde yoğunlaşır. Uygulamayı izleyen 10’uncu günün sonunda verilen dozun tamamına yakını; büyük ölçüde dışku ile az miktarda idrarla vücuttan atılır. Çok seyrek olmakla birlikte Fasciola türlerinin yumurtalarının Triklabendazol’e direnç göstermesine rastlanabilir.

Levamizol İmidazotiazol türevi bir antelmintik olup, özellikle mide-bağırsak ve akciğerlerde bulunan nematodlara etkili bir antihelmintiktir. Etkisi pirantelinkine benzer şekilde; helmintlerin kasları ve gangliyonlarının sürekli uyarılması sonucu oluşan felç ile birlikte fumarat redüktazın faaliyetinin engellenmesine dayanır.

Levamizol HCL, oral uygulama sonrası sindirim kanalından hızla emilerek 1-2 saat içinde en yüksek plazma yoğunluğuna ulaşır ve tüm vücut kesimlerine dağılır. Vücutta büyük ölçüde biyotransformasyona uğrar. Plazma yarı ömrü 4-6 saat arasındadır. Vücuttan atılımı büyük ölçüde dışku ile kalanı da idrar ile gerçekleşir.

Kullanım Sahası / Endikasyonu

Heksamizol Oral Tablet, sığır ve koyunlarda, başta akut Fascioliasis olmak üzere aşağıda belirtilen nematod invazyonu tedavisi ve mücadelesinde kullanılır.

Karaciğer Trematodları_ : (1-13 Haftalık larvalar dahil) Fasciola hepatica ve F. Gigantica.

Mide- Barsak Kıl Kurtları: (Haemonchus sp., Oestertagia sp., Trichostrangylus sp., Cooperia sp., Nematodirus sp., Bunostomum sp., Chabertia sp., ve Oesophagostomum sp.

Akciğer Kıl Kurtları: Dictyocaulus viviparus ve D.. Filaria’ın Lavral ve ergin formları

Kullanım Şekli ve Dozu

Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde;

Farmakolojik doz, 10 mg/kg. ca’lık Triklabendazol ve 7,5 mg/kg . C.a ‘lık levamizol şeklindedir.

Pratik doz olarak 50 kg. ca 1 tablet hesabıyla kullanılır.

Koyun Sığır
Canlı ağırlık(kg) Doz(ml) Canlı ağırlık(kg) Doz(ml)
25 1/2 50 1
35 3/4 100 2
50 1 150 3
50 kg üstü koyunlarda her 25 kg canlı ağırlık için 1/2 tablet daha verilir.   200 4
  300 6
  400 8
  500 10

Tabletler yutturularak veya su içinde eritilip içerilerek kullanılabilir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.)

Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben eti için yetiştirilen sığır ve koyunlar 28 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal sığır ve koyunlara uygulanmamalıdır.

Ambalaj Şekli
10-50 ve 100 tabletlik alüminyum folyo koplu blister ambalajlarda ve karton kutu içinde takdim edilmiştir.
Girmek istediğiniz sayfa veteriner bilgilere sahip veya veteriner kişilerin görmesi gereken içerikler bulunmaktadır.
Siz Bu Bilgilere Sahip misiniz ?