Çukurova İlaç
İveroxin

Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Endektosit

Bileşimi
İVEROXİN enjeksiyonluk çözelti 1 ml’de 10 mg ivermektin ihtiva eden renksiz-hafif sarımsı, berrak, homojen, steril bir çözeltidir.

Farmakolojik Özellikleri

İVEROXİN enjeksiyonluk çözeltinin etken maddesi olan İvermektin bir Avermectin türevi olup Streptomyces avermitilis’in fermantasyon ürünüdür. Sentetik bir kemoterapötiktir. İvermectin en az %80 oranında 22-23 dihidroavermektin B1a ve en çok %20 oranında 22-23 dihidroavermektin B1b komponentlerinden kuruludur. İvermektin, parazitlerin motorik ganglion sinapsislerinde (nematodlar) veya nöromuskuler son plaklarda (artropodlar) Gama Amino Butirik Asit (GABA) salgısını artırmak suretiyle klor (CI–) kanallarını açık tutarak motorik sinir impulsunun geçişini önler; parazit felç olur ve ölür. Buna karşılık, ivermectin memeli hayvanlarda kan/beyin bariyerini aşıp merkezi sinir sistemi içinde yer alır GABA-nerjik sinirlere yeterince nüfuz edemediği için, konak hayvana zarar vermeksizin parazitleri öldürür.

Deri altı uygulamada maksimal plazma konsantrasyonuna erişme zamanı ortalama 1.3 gün, plazma eliminasyon yarı ömrü koyunlarda ortalama 3.5 gün, sığırlarda 8 gündür. Plazma proteinlerine bağlı olarak taşınır. Dağılım hacmi yüksektir. Beyin-omurilik sıvısı hariç bütün dokulara, vücut sıvılarına nüfuz eder. Yağ dokularında depolanarak yavaş yavaş salındığı ve elimine edildiği için parazit türlerine göre 2-4 hafta arasında değişen kalıcı etkisi vardır. Esas olarak safra salgısı ile ve çok düşük oranda da idrarla atılır. Atılan maddenin %90 dan fazlası metabolize olmamış ana bileşiktir.

Kullanım Sahası / Endikasyonu

İVEROXİN enjeksiyonluk çözelti sığır ve koyunlarda aşağıda isimleri yazılı iç ve dış parazitlere karşı kullanılır:

Sığırlarda

Gastro-intestinal Nematodlar:Heamonchus placei, Ostertagia sp. O.ostertagi (erginler, larval devreler, hipobiotik larvalar), O.Iyrate (erginler, L4 larvalar), Mecistocirrus digitatus (erginler), Trichostrongylus axei, T.colubriformis, Cooperia oncophora, C.punctata, C.pectinata, Cooperia sp., Nematodirus helvetianus (erginler), N.spathiger (erginler), Oesophagostomun radiatum, Strongyloides papillosus (erginler), Bunostomum phlebotumum,Toxacara vitulorum

Akciğer Kıl Kurtları: Dictyocaulus viviparus

Deride Filariosis Etkenleri: Parafilaria bovicola

Göz Nematodları: Theilezia sp (ergin)

Nokra etkeni sinek larvaları: Hypoderma bovis (larva), Hypoderma lineatum (larva)

Myiasis Etkeni: Dermatobia hominis (larva)

Yara Kurtları (parazitik dönemde): Chrysomya bezziana, Cochliomya hominivorax

Uyuz Etkenleri: Psoroptes communis bovis, Psoroptes communis ovis, Sarcoptes scabei bovis, Chorioptes bovis

Bitler: Linognatus vituli, Haematophinus eurysternus, Solenopotes capillatus, Damalinia bovis

Keneler (bazı tek konaklı keneler, yumuşak keneler): Boophylus sp, Ornithodurus savignyi

Koyunlarda

Gastro-intestinal Nematodlar: Heamonchus sp, Ostertagia sp., Trichostrongylus sp, Cooperia sp, Nematodirus sp.,Oesophagostomun sp., Strongyloides papillosus, Chaberthia ovina, Trichuris ovis

Akciğer Kıl Kurtları: Dictyocaulus filaria

Uyuz Etkenleri: Sarcoptes scabei var. Ovis, Psoroptes ovis, Chorioptes bovis var. ovis

Bitler: Bovicola ovis, Linognatus pedalis, L.ovillus, L.stenopsis

Koyun Yapağı Sineği: Melophaga ovinus

Burun Kurtları: Oestrus ovis

Yara Kurtları: Chrysomia bezziani

Keneler (Tek konaklı): Boophylus sp., Ornithodurus lahorensis

Kullanım Şekli ve Dozu

İVEROXİN enjeksiyonluk çözelti sadece deri altı yolla uygulanır. Sığırlarda boyun bölgesinde veya scapula gerisinde gevşek deri altına, koyunlarda koltuk altı veya koltuk arkasında derinin gevşek bölgesinde deri altı yolla enjekte edilir. Uygulama yapılırken asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalı, kuru, steril enjeksiyon iğnesi ve enjektör kullanılmalıdır.

İVEROXİN enjeksiyonluk çözelti veteriner hekim tarafından başka şekilde tarif edilmediği takdirde, 1 kg. canlı ağırlık için etkin madde olarak 0.2 mg /kg.ca ivermektin isabet edecek dozda uygulanır.

İVEROXİN enjeksiyonluk çözeltinin pratik dozu, 50 kg vücut ağırlığı için 1 ml. dir.

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, aşağıdaki pratik doz tablosuna uygun şekilde uygulama yapılır.

Koyun Sığır
Canlı ağırlık(kg) Doz(ml) Canlı ağırlık(kg) Doz(ml)
20-25 0.5 50-100 1-2
25-50 1 100-200 2-4
50-75 1-1,5 200-400 4-8

10 ml. den daha fazla hacimdeki dozların bölünerek ayrı yerlere enjekte edilmesi tavsiye olunur. Sadece deri altı enjeksiyona mahsustur. Kas içi ve damar içi yolla kullanmayınız.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.)

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 35 gün, koyunlar 42 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.

İnsan tüketimi için süt elde edilmekte olan sağmal sığır ve koyunlara uygulanamaz.

Ambalaj Şekli
Karton kutu içinde; 20 ml, 50 ml’ ve 100 ml’lik renksiz cam şişelerde satışa sunulmuştur.
Girmek istediğiniz sayfa veteriner bilgilere sahip veya veteriner kişilerin görmesi gereken içerikler bulunmaktadır.
Siz Bu Bilgilere Sahip misiniz ?