Çukurova İlaç
Oksamizol

Oral Tablet

Veteriner Antihelmintik

Bileşimi
OKSAMİZOL Oral Tablet; beyaz-kremsi renkli, iki yüzü bombeli, ortasından çentikli bolus şeklinde tablet olup; her tablet 300 mg Oksfendazol ve 600 mg Oksiklozanid ihtiva eder.

Farmakolojik Özellikleri

OKSAMİZOL Oral Tablet, iki ayrı etkin maddenin dengeli kombinasyonu esasıyla hazırlanmış, geniş spektrumlu bir antihelmintik müstahzardır.

Oksiklozanid bir salisilanilid türevidir. Etki alanına giren parazitlerde oksidatif fosforizasyonu engelleyip, yoğun enerji açığı oluşturarak parazitin ölümüne sebep olur. Oksiklozanid’in önerilen dozlarda trematodlardan F. hepatica ve F. gigantica‘nın erginlerine etkisi yüksektir. Bu parazitlerin genç şekillerinin tedavisi içinde oksiklozanid dozunun miktarı yükseltilmelidir. Ruminantlara ağız yoluyla verildiğinde sindirim kanalından iyice emilir. Başlıca karaciğer, böbrek, bağırsak ve kaslarda birikir ve glukonid bileşiği halinde safrayla vücuttan atılır. Pik plazma seviyesine oral yolla verildikten 45 saat sonra ulaşır.

Oksfendazol bir benzamidazol bileşiği olup, etkinliğini parazitlerin enerji metabolizmasını bozarak gösterir. Antinematodal etkinliğinin yanında anticestoidal etkinliği de vardır. Suda çok az çözünüp, sindirim kanalından sınırlı bir şekilde emilir. 5 mg/kg canlı ağırlık dozunda ağız yoluyla verildiğinde 6 saatte plazma 1,25-3 µ/ml’lik doruk noktaya erişir. Geviş getirenlerde büyük çapta gaita ile atılır. T.colubriformis, Ostertagia sp. ve Haemonchus türlerinde Benzimidazol grubu antihelmintiklere karşı dirençli suşlar gelişebilir.

Bu iki etkinin bir araya gelmesi ile geniş spektrumlu mide, bağırsak ve akciğer kıl kurtları, karaciğer kelebekleri ve şeritlerinin tedavisinde kullanılan bir ürün oluşmuştur.

Kullanım Sahası / Endikasyonu

OKSAMİZOL Oral Tablet; sığır ve koyunların mide-bağırsak ve akciğer kurtlarının ergin, larva ve yumurtalarının, karaciğer kelebeklerinin erginlerinin ve Moniezia spp. erginlerinin tedavisi ve korumasında kullanılır.

Karaciğer kelebekleri: Fasciola hepatica ve Fasciola gigantica (ergin)

Mide bağırsak kılkurtları:

Mide: Haemonchus sp.,Ostertagia sp.,Trichosrongylus axei

İnce Bağırsak: T.colubriformis, Trichostrongylus sp., Nematodirus sp., Cooperia sp., Bunostomum sp., Gaigeria pachyscelis

Kalın Bağırsak: Chabertia ovina , Oesophagostomum sp., Trichuris sp.

Akciğer kılkurtları: Dictyocaulus spp.

Barsak şeritleri: Moniesia sp.

Uygulama Şekli ve Dozu

Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde;

TILCOVA Enjeksiyonluk Çözelti, Sığır ve koyunlarda özellikle Pasteurella haemolytica ve duyarlı diğer mikroorganizmaların yol açtığı solunum yolu enfeksiyonları (BRD) ile koyunlarda duyarlı mikroorganizmalardan kaynaklanan mastitler ve chlamidya psittaci abortlarının sağıltımında kullanılır.

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde farmakolojik doz ;

Koyunda 5-7,5 mg/kg canlı ağırlık Oksfendazol, 15-20 mg/kg canlı ağırlık Oksiklozanid;

Sığırda 5 mg/kg canlı ağırlık Oksfendazol, 10-15 mg/kg canlı ağırlık Oksiklozanid şeklindedir.

Pratik Doz

Kuzu (20 kg): Yarım Oral Tablet

Koyun (40 kg): 1 Oral Tablet

Danalara (100-200 kg): 2-3 Oral Tablet

Sığırlara (200-300 kg): 3-4 Oral Tablet şeklindedir. Sığırlarda 300 kg canlı ağırlık (c.a.) üzerindeki hayvanlara başta verdiğimiz canlı ağırlıklı dozları esasına göre ilave dozlar verilir. Ancak bir seferde verilecek dozlar sığırlarda 7-9, danalarda 4-5, buzağılarda 2-3 tableti geçmemelidir.

OKSAMİZOL Oral Tablet, hayvanlara doğrudan yutturularak veya su içinde eritilerek içirmek şeklinde verilir. Tabletler gerektiğinde ortasındaki çentikten kırılarak yarım oral tablet halinde de kullanılabilir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.)
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Sığırlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilmekte olan sağmal koyunlarda kullanılamaz.

Ambalaj Şekli
Karton kutu içinde 10, 50 ve 100 adet oral bolus içeren blister ambalajlarda arz edilmiştir.
Girmek istediğiniz sayfa veteriner bilgilere sahip veya veteriner kişilerin görmesi gereken içerikler bulunmaktadır.
Siz Bu Bilgilere Sahip misiniz ?