Çukurova İlaç
Ovalben 1500

Oral Tablet

Antelmintik

Bileşimi
OVALBEN 1500 Oral Tablet, oval çentikli krem renkli tablet 1500 mg Albendazol içerir.

Farmakolojik Özellikleri

OVALBEN 1500 Oral Tablet’in bileşiminde bulunan Albendazol, Benzimidazol türevi olan bir antihelmintiktir. Etki mekanizması, parazitlerin glikoz metabolizmasında bulunan fumarat redüktaz enziminin inhibisyounu şeklindedir. Bu enzimin inhibisyonu ile parazitin enerji metabolizması bozulur, glikojenin kullanılması artar bu sayede parazitler ölür.

Pik plazma yoğunluğuna, uygulanmadan 6 saat sonra ulaşır. Vücut doku ve sıvılarına hızla dağılan Albendazol’ün plazma seviyesi nadiren %1’i geçer. Sulphoxide ve sulphone bileşiklerine metabolize olur. Uygulama sırasında saattte, toplam %47’si de 9 günlük sürede idrarla atılır.

Benzimidazol grubu bileşiklerde, Ostertagia T. Colubriformis ve H. Contortus’a direnç gelişebilir. Genel olarak benzimidazol grubu anthelmintikler Trichuris sp. ile Onchocerca, Setaria gibi filarial parazitlere karşı sınırlı etkinliğe sahiptir.

Benzimidazol grubu bileşiklerde Ostertagia, T.colubriformis ve H. Concortus’a direnç görülebilir. Benzimidazol grubu antihelmintikler; Trichuris sp., Setaria ve Onchocerca parazitlerine karşı sınırlı bir etki gösterir.

Kullanım Sahası / Endikasyonu

Ovalben 1500 OralTablet, sığırların mide-barsak ve akciğer kılkurtları, kelebek ile şeritlerin larval ve olgun şekillerine karşı korunma ve tedabi amacıyla kullanılır.

Mide Barsak Kıl Kurtlar: Heamonchus sp., Ostertagia sp., Trichostrongylus sp., Coorperia sp., Oesephagostomum sp., Bunostomum sp., Strongyloides sp., Nematodirus sp.

Akciğer kıl kurtlar: Dictyocaulus filaria

Şeritler: Moniezia sp.,

Karaciğer Kelebekleri: Fasciola hepatica, Fasciola gigantica, Dicrocoelium dentriticum

Kullanım Şekli ve Dozu

Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde;

Albendazol’ün farmakolojik dozu, mide-barsak, akciğer kıl kurtları için 7.5 mg / kg ca,şeritler için 15 mg/kg ca, karaciğer kelebekleri için 15 mg/kg ca’tır.

Dicrocoelium Dentriticum’da doz 20 mg/kg.CA olarak hesap edilerek verilmelidir.

Pratik Doz Tablosu:

Canlı ağırlık Mide - Bağırsak - Akciğer Kıl Kurtlarına Şeritlere Karaciğer Kelebeklerine Kum Kelebeklerine
100 kg 1/2 Tablet 1 Tablet 1 Tablet 1,5 Tablet
200 kg 1 Tablet 1,5 Tablet 2 Tablet 3 Tablet
400 kg 2 Tablet 3 Tablet 4 Tablet 5,5 Tablet

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.)

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra; koyunlar 10 gün süreyle kesime sevk edilmemeli, elde edilen süt 3gün (6 sağım ) süreyle tüketime sunulmamalıdır.

Ambalaj Şekli
Karton kutu içerisinde, 10, 50 ve 100 tabletlik blister ambalajlarda takdim edilmektedir.
Girmek istediğiniz sayfa veteriner bilgilere sahip veya veteriner kişilerin görmesi gereken içerikler bulunmaktadır.
Siz Bu Bilgilere Sahip misiniz ?