Çukurova İlaç
Ovalben 300

Oral Tablet

Antelmintik

Bileşimi
Sarı renkli, her iki yüzü bombeli, ortası çentikli her tablet 300 mg Albendazol içerir.

Farmakolojik Özellikleri

Albendazol, benzimidazol karbamat grubu bir antihelmintiktir. Albendazol parazitlerde fumarat redüktazın faaliyetini engelleyerek etkili olur. Parazitlerde glukozun emilmesini önlerken, glikojen kullanılmasını arttırır ve ATP miktarını azaltarak parazitin ölümüne yol açar. Sindirim kanalından emilerek 6-30 saat arasında en yüksek plazma ilaç yoğunluğuna ulaşır. Diğer benzimidazol türevlerine göre daha uzun süreli yarılanma ömrüne sahip olduğundan, barsak içeriği ve kan plazmasında daha uzun süren etkili derişimini korur. Böylece olgunlaşmış larvalar ile ergin nematodlara karşı da uzun süre etkili olur. oral olarak verilen bir dozun %28’i ilk 24 saat içinde toplam %47’si de 9 günlük sürede idrarla atılır.

Benzimidazol grubu bileşiklerde Ostertagia, T.colubriformis ve H. Concortus’a direnç görülebilir. Benzimidazol grubu antihelmintikler; Trichuris sp., Setaria ve Onchocerca parazitlerine karşı sınırlı bir etki gösterir.

Kullanım Sahası / Endikasyonu

Ovalben-K Tablet; koyunlarda mide barsak akciğer kul kurtları, şeritler ve karaciğer kelebiklerinin tedavisinde antihelmintik olarak kullanılır.

Mide Barsak Kıl Kurtlar: Heamonchus sp., Ostertagia sp., Trichostrongylus sp., Coorperia sp., Oesephagostomum sp., Bunostomum sp., Strongyloides sp., Nematodirus sp.

Akciğer kıl kurtlar: Dictyocaulus filaria

Şeritler: Moniezia sp., Avitellina centripunctata

Karaciğer Kelebekleri: Fasciola hepatica, Fasciola gigantica, Dicrocoelium dentriticum

Kullanım Şekli ve Dozu

Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Oral Yolla;

Farmakolojik Doz:

Koyunlara: mide barsak akciğer kıl kurtları için 7.5 mg / kg ca, karaciğer kelebekleri ve şeritler için 15 mg/kg ca ve kum kelebeklerine karşı (Dicrocoelium Dentriticum’a) 20 mg/kg. ca dozda uygulanır.

Pratik Doz Tablosu:

Canlı ağırlık Mide - Bağırsak - Akciğer Kıl Kurtlarına Şeritlere Karaciğer Kelebeklerine Kum Kelebeklerine
40 kg 1 Tablet 2 Tablet 2 Tablet 2,5 Tablet

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.)

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra; koyunlar 10 gün süreyle kesime sevk edilmemeli, elde edilen süt 3gün (6 sağım ) süreyle tüketime sunulmamalıdır.

Ambalaj Şekli
Ovalben 300, karton kutu içerisinde, 10, 50 ve 100 tabletlik blister ambalajlarda takdim edilmektedir.
Girmek istediğiniz sayfa veteriner bilgilere sahip veya veteriner kişilerin görmesi gereken içerikler bulunmaktadır.
Siz Bu Bilgilere Sahip misiniz ?