Çukurova İlaç
Ovatoks

Daldırma Emulsiyonu İçin Konsantrat

Ektoparaziter (İnsektisit, Akarisit)

Bileşimi
Beher litresinde 125 g Amitraz içeren ( % 12.5) ve emulsifiye olabilen berrak sarı renkli konsantrat

Farmakolojik Özellikleri

Amitraz; temas ve solunum yoluyla etki eden formamidin grubundan bir akarisit ve insektisittir. Ektoparazitlerin merkezi sinir sistemindeki octopamin reseptörlerine müdahale etmek suretiyle nöronal aktiviteyi arttırarak parazitlerde anormal davranışlar, konakçıdan ayrılma ve nihayet ölümle sonuçlanan bir etki gösterir. Bu özelliğiyle organofosfat, karbamat ve sentetik piretroid grubu insektisidlerden ayrılır. Deriden emilim nispeten yavaş olup en yüksek kan seviyesine uygulamadan 24-72 saat sonra ulaşır. Atılım büyük oranda idrar yoluyla ve ilk 24 saat içinde %55-76 oranında gerçekleşir.

Toksikojik Bilgiler :Toksisite sınıfı WHO (a.i.) III, EC risk Xn (R22), EPA (formulasyon) III.Ratlar için ; akut oral LD50 650mg/kg, LC50 (6 saat) 65mg/L, deri ve göz için 1600mg/kg.

Kullanım Sahası / Endikasyonu

Sığır ve koyunlardaki bit, kene, uyuz ve koyun sineği gibi ektoparazitlerin kontrol ve tedavisinde insektisit ve akarisit olarak kullanılır.

Sığır

Kene: Boophilus sp., Rhipicephalus sp., Amblyomma sp., Hyalomma sp., Ixodes sp.,

Uyuz etkenleri: Chorioptes sp., Psoroptes sp., Sarcoptes sp. Linognathus sp., Damalinia sp.

Koyun

Kene: Ixodes sp. Psoroptes sp., Chorioptes sp. Linognathus sp., Damalinia sp.

Koyun sineği: Melophagus ovinus

Kullanım Şekli ve Dozu

Sığır ve koyunlarda daldırma veya banyo şeklinde kullanılır.

Sığır

Daldırma

İlk uygulama: Daldırma suyu, kullanılacağı gün hazırlanmalıdır. Daldırma konteynerine 500 litre temiz su doldurulur ve üzerine de 1 litre OVATOKS eklenir ve iyice karıştırılır. Sığırlar, tüm vücut tamamen ıslanacak şekilde banyoya daldırılır.

Takviye: Daldırma suyu ilk uygulama hacminden %20 oranında azaldığında (500 litrelik tank 400 litreye düştüğünde) bu eksik kısım, 500 L su + 1.5 L OVATOKS oranıyla hazırlanmış suyla tamamlanır. (tamamlama suyu ilk hazırlama suyundan daha yoğun OVATOKS içermelidir).

İlaçlı suyun normal çevre şartlarında (7-10 gün) muhafazası :

Eğer banyo daha sonra kullanılacaksa ilaçlı suyun etkinliğinin muhafazası gereklidir.

Eksilen suyun tarif edildiği şekilde tamamlanmasından sonra, tamamlama suyunda kullanılan her litre OVATOKS %12.5 için 5 kg kireç eklenir (en az %80 CaOH) ve iyice karıştırılır.

(Örnek: Tamamlama suyu 500 litre su+1.5 lt OVATOKS orantısıyla hazırlanmışsa 7.5 kg kireç kullanılmalıdır.)

Bir dahaki tamamlamalarda her 1.5 L OVATOKS için 10 kg kireç kullanınız.

Daldırma suyunun kullanılmadığı durumlarda her 2 ayda bir beher 2000 L su için 10 kg kireç ekleyiniz.

Banyo

İlk uygulama: Banyo suyu temiz olmalı ve tedavinin uygulanacağı gün hazırlanmalıdır. 10 L suya 20 ml (500 L/1 L) OVATOKS eklenerek elde edilen banyu suyu hayvanın vücudunun her yeri tamamen ıslanana kadar hayvanın üstüne uygulanır (püskürtülür).

Banyo uygulamasından elde edilen artık suyun kullanılması istendiğinde bu suya daha fazla su eklemeden, ilaçlanan her 100 inek için 150-200 ml OVATOKS eklenerek iyice karıştırılır ve banyoya ilaçlı su bitene kadar devam edilir. Bu bittikten sonra ilaçlama devam edecekse yeni karışım baştaki gibi hazırlanır (500 L su/1 L OVATOKS)

Banyo suyunun muhafazası: Hazırlanmış ancak kullanılmamış (fazla hazırlanmış) banyo suyunun muhafazası için her 200 L su için 2 kg kireç eklenmeli ve iyice karıştırılmalıdır. Banyo sonunda artan ilaçlı su varsa atılmalıdır.

Şiddetli uyuz ve bit enfestasyonlarında ilk uygulamadan 7-10 gün sonra ikincisi yapılmalıdır.

Koyun

Daldırma: Koyunların tedavisi için daldırma metodu önerilir.

İlk uygulama: Daldırma suyu kullanılacağı gün hazırlanır. 250 L temiz suya 1 L OVATOKS eklenerek ve iyice karıştırarak daldırma suyu elde edilir.

Daldırma suyunun miktarı, başlangıç miktarına göre %20 oranında azaldığında bu eksik kısım 250 L su + 1.5 L OVATOKS karışımıyla elde edilmiş suyla tamamlanır.

3-4 ay arası kuzular için uygulama güvenlidir. Kısa tüylü hayvanlarda uygulama yeterli koruma sağlamayabilir.Bu sebeple, uygulamadan 3-4 hafta sonra tekrarlanması önerilir.

Hayvanlar suyun içinde en az 30 sn. bekletilip, başları suya en az bir defa daldırılmalıdır. Yorgun ve susamış hayvanlar daldırılmamalı ve kullanımdan arta kalan su imha edilmelidir. Parazitten etkilenme derecesine bakmaksızın sürüdeki tüm hayvanlara uygulanmalıdır.

Banyo

Tedavinin uygulanacağı gün, 10 litre temiz suya 40 ml OVATOKS katılmak suretiyle karışım hazırlanır. Bu karışım, hayvanın tüm vücudu tamamen ıslanıncaya kadar hayvanın üzerine uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.)

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s) :Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 21 gün ve Koyunlar 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Sığırlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 2 GÜN (4 sağım) ve koyunlarda 1 GÜN (2 sağım) süreyle elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır.

Ambalaj Şekli
100, 500 ve 1000 ml lik Beyaz HDP şişelerde karton kutu içinde takdim edilmiştir.
Girmek istediğiniz sayfa veteriner bilgilere sahip veya veteriner kişilerin görmesi gereken içerikler bulunmaktadır.
Siz Bu Bilgilere Sahip misiniz ?