Çukurova İlaç
Prenova

Oral Tablet

Veteriner Endektosit

Bileşimi
PRENOVA Oral Tablet; 1 tablette ; 250 mg. Praziquantel ile 10 mg. İvermektin içeren, beyazımsı- krem renkli, oval, ortadan çentikli tablettir.

Farmakolojik Özellikleri

PRENOVA Oral Tablet;koyunlarda mide, bağırsak ve akciğer kılkurtları, burun kurdu gibi iç ve dış parazit invazyonlarının etkili bir şekilde sağaltımında kullanılmak üzere hazırlanmış bir kombinasyondur.

Etki Mekanizması:

Praziquantel: Şeritlerin tüm formlarına etki eden endektosittir. Parazit örtüsünü tahrip ederek membran geçirgenliğini ve metabolik repülasyonu bozarak, spastik felcine neden olur. Parazit skoleks ile birlikte yapıştığı yerden kopar, barsak enzimleri etkisiyle hızla erir ve dağılır. Bu nedenle gaitada parazit segmentlerini görmek pek mümkün olmaz.

İvermektin: Parazitlerin moforik gangliyon sinapsislerinde (nematodlar) veya nöromüsküler son plaklarda (arthropodalar) Gamma Amino Bütirik Asit (GABA) salgısını arttırmak suretiyle, klor kanallarını açık tutarak, motor sinir impulsunun geçişini önleyip, parazitleri felç ederek öldürür.Buna mukabil memelilerde kan / beyin bariyerini aşıp, merkezi sinir sistemi içinde yer alan GABA-erjik sinirlere yeterince geçmediği için güvenlidir.

Farmokokinetik:

Prazikuantel: Mide-barsaktan hızla emilerek, 1-2 saat içinde pik kan yoğunluğuna ulaşır. Eliminasyon yarılanma ömrü 2-3 saattir. Büyük oranda karaciğer de etkisiz metabolitlerine dönüşür. İlk 24 saatte dozun % 80’i, 48 saatte ise tamamı idrar ve gaita ile vücuttan atılır. İvermektin : Mide, barsaktan emilerek, 12 saat içinde pik kan yoğunluğuna ulaşır. Biyoyararlammı yaklaşık % 85 olup, geç salınımı sonucu 8-13 günlük bir yarılanma ömrüne sahiptir. % 82 oranında gaita ile vücuttan atılır.

Kullanım Sahası / Endikasyonu

PRENOVA Oral Tablet; koyunlarda mide, bağırsak ve akciğer kılkurtları, burun kurdu gibi iç ve dış parazit invazyonlarının etkili bir şekilde sağaltımında kullanılmak üzere hazırlanmış bir kombinasyondur.

Etkili olduğu parazit türleri:

Gastro-intestinal NematodlarHaemonchus sp, Ostertagia sp.,Trichostrongylus sp,

Cooperia sp, Oesophagostomun sp., Chaberthia ovirıa, Trichuris ovis

Akciğer Kıl Kurtları: Dictyocaulus filaria

Sestodlar: Moniezia sp.,Stilesia sp., Avitellina sp., Thysanezia sp

Uyuz EtkenleriıSarcoptes scabei var.ovis, Psoroptes ovis, Chorioptes. ovis

Bitler: Linognatuspedalis, L.ovillus, L.stenopsis

Burun Kurdu: Oestrus ovis

Kene: Boophylus sp

Kullanım Şekli ve Dozu

Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde;

PRENOVA Oral Tablet;Koyunlarda ve kuzularda ağızdan; tabletler elle veya tablet aparatı ile dilin kaidesine bırakılarak bol su ile yutturulur.

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmemiş ise,

Farmakolojik Doz; Praziquantel’ in koyunlarda 5 mg/kg.ca.

Ivermektin‘in ise 0,2mg/kg.ca’tır.

3 ayda bir kez, 50 kg canlı ağırlığı 1 tablet hesabıyla uygulanır :

Kuzu (25 kg c.a ): 1/ 2 tablet

Koyun (50 kg c.a): 1 tablet

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.)

Tedavi süresince ve son kullanımı takiben 28 gün geçmeden koyunlar kesime sevk edilemez. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal koyunlarda kullanılmaz.

Ambalaj Şekli
Karton kutu içerisinde 10 -50 ve 100 tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.
Girmek istediğiniz sayfa veteriner bilgilere sahip veya veteriner kişilerin görmesi gereken içerikler bulunmaktadır.
Siz Bu Bilgilere Sahip misiniz ?