Çukurova İlaç
Robovet

Enjeksiyonluk Çözelti

Vitamin - Mineral

Bileşimi

Robovet, koyu pembe renkli, berrak çözeltidir. Beher 1 ml’de : 0.1 g Kalsiyum Fosforilkolin klorid.0.05 g Kazein-Peptidler ile 0.05 mg Vitamin B12 içerir.

Kazein Peptidler
Alanin Lysine
Arginine Methionine
Aspartic acid Phenylalanine
Cysteine Proline
Glutamic acid Serine
Glycine Threonine
Histidine Tyrptophan
Isoleucine Valine
Tyrosine Hydroxyproline
Leucine

Farmakolojik Özellikleri

Robovet, gizli ve belirgin metabolizma dengesizliği veya enfeksiyöz hastalıklarla teşvik edilebilen cansızlık, invazyon ve stres halleri, iştah azalması, nekahat devresi rumen tembelliği ve peklik, kronik hazımsızlık hallerinde etkinlik sağlar. Bu ürün ayrıca fızyolojikal sindirim florasının oluşumunu ve kan yapımını teşvik eder.

Kolin, B vitamini etkili aminli bir bileşiktir. Kolinerjik sinir uçlarında asetilkolin sentezinde kullanılan kolin aynı zamanda betain ve metionin gibi bir lipotropik faktördür.

Vitamin B12, suda eriyen bir ajan olup organizmada B12 Co-enzime transformasyonunu takiben bir dizi enzimatik süreçte rol alan ve normal eritropoez için gerekli olan bir vitamindir.

Kazein-Peptidler hayvan organizmasının normal fonksiyon görmesi için gerekli bir dizi aminoasitleri içerir.

Robovet, t.V. veya t.M. verildiğinde organizmada kolayca abzorbe olur. Normal ya da anemik hayvanlara bu şekilde enjekte edildiğinde kan konsantrasyonu yükselerek 4-5 saat içerisinde maksimum düzeyine erişir, izleyen 72 saat boyunca düşme eğilimi gösterir.

Bir kez abzorbe olduğunda globulinler, alfa 1 globulin ya da transkobalamin 1 ve özellikle gamaglobulin veya transkobalamin 2 ile bileşimler oluşturduğu kan plazmasına geçer. Bunun anlamı t.M. olarak yüksek ve tekrarlayıcı dozlarda verildiğinde normal üstü plazma düzeyleri, elde edilmektedir ve ayrıca bir kez tedavi durdurulduğunda normal düzeyler birkaç ay boyunca idame olmaktadır.. Ayrıca karaciğer, böbrek kas ve kemik iliği gibi farklı organlarda da depolanmaktadır.

Metabolitlere transforme olduğunda Robovet’in aktif bileşenleri başlıca böbrek yoluyla ve serbest olarak ekskrete edilir. Maximum eliminasyon 24 saat içerisinde gerçekleşir. Organizmadaki depolanmaya bağlı olarak verilen dozun sadece bir kısmı ekskrete edilir. Ekskrete edilen kısım verilen dozla ilişkilidir. Ayrıca bilinmesi gereken bir diğer nokta Vitamin B12’nin glomerular fıltrasyon ile elimine edildiği, safra ile ekskrete olduğu ve enterohepatik sirkülasyon yoluyla bağırsaklarda reabzorbe edildiğidir.

Kullanım Sahası / Endikasyonu

Hayvanlarda : metabolik düzensizlik ile birlikte oluşan fizyolojik eksiklikler ve hastalık halleri, -yeni doğanlarda hayati boyutlu zayıflıklar, kronik hazımsızlık, genel atrofı ve prodüktive azalması hallerinde, invazyonlarda, destekleyici olarak paresis ve paralisis durumlarında, aşırı yüklenme ve bitkinliklerde ve vücudun direnç kaybına neden olan tüm hallerde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu

Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde;

Robovet, kasiçi ve deri altı yolla, en az 3 gün süre ile kullanılır , gerektiğinde bu süre uzatılabilir

Doz Tablosu:

Sığır – Manda: 10-25 ml (Kasiçi – Derialtı)
At: 15-20 ml (Kasiçi – Derialtı)
Dana – Düve – Malak: 10-20 ml (Kasiçi – Derialtı)
Buzağı – Tay: 5-15 ml (Kasiçi – Derialtı)
Domuz: 5-10 ml (Kasiçi – Derialtı)
Yavru Domuz: 1- 3 ml (Kasiçi – Derialtı)
Koyun – Keçi: 3-5 ml (Kasiçi – Derialtı)
Kuzu – Oğlak: 2-3 ml (Kasiçi – Derialtı)
Kedi – Köpek: 0.5 -5 ml (Kasiçi – Derialtı)

Sağlıklı hayvanlarda koruyucu amaçla yukarıdaki dozların yarısı verilir. Gerek görüldüğünde tedavi tekrar edilebilir. Atlarda derialtı veya kasiçi uygulamada, ilaç bölünerek, değişik yerlere enjekte edilmelidir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.)

Et ve Süt İçin “ 0” gündür.

Ambalaj Şekli
Robovet, karton kutu içerisinde, 20, 50 ve 100 ml’lik, bal renkli cam flakonlarda takdim edilmiştir.
Girmek istediğiniz sayfa veteriner bilgilere sahip veya veteriner kişilerin görmesi gereken içerikler bulunmaktadır.
Siz Bu Bilgilere Sahip misiniz ?