Çukurova İlaç
Roxanova

Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Bileşimi

Roxanova Oral Çözelti, 1 ml’sinde 100 mg Enrofloksasin baz içeren, açık sarı renkte, berrak bir çözeltidir.

Farmakolojik Özellikleri

Enrofloksasin, florokinolonlar grubuna dahil bir geniş spektrumlu antibakteriyeldir. Bakterilerde DNA-jiraz enziminin aktivitesini engelleyerek bakterisit etki gösterir.

Enrofloksasine duyarlı başlıca bakteriler; E.coli, Salmonella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., Proteus sp., Klebsiella sp., Shigella sp., Yersinia sp., Moraxella sp., Acinobacter sp., Actinobacillus sp., Pasteurella sp., Leptospira sp., Campylobacter sp., Citrobacter sp., Haemophilus sp., Ehrlichia sp., Coxiella brunetti, metisiline ve gentamisine dirençli olanlarda dahil Staphylococcus sp., penisiline direçli olanlarda dahil N.gonorrhoeae, N. meningiditis, Corynebacterium sp., Chlamydia sp., V.cholerae, Mycoplasma sp.’dir.

Strep, suis, Strep, agalactia, Strep dysgalactia, Strep, zooepidemicus, R.equi, Mycobacterium sp. orta derecede duyarlılık gösterir.

Anaerobik kokların çoğu, Clostridium sp., Bacteroides sp., ve Ps. maltophila kinolonlara genellikle az duyarlı veya dirençlidir.

Enrofloksasin, kanatlılarda sindirim kanalından % 60’dan fazla emilir; kanatlılara 10 mg/kg dozda verildiğinde 1.64 saatte 2.44 jıg/ml’lik doruk plazma yoğunluğuna ulaşır ve genellikle 12 saat süreyle 0.5 pg /mİ’in üzerinde bir düzeyde kalır. Dolaşıma geçen ilaç, plazma proteinlerine genellikle düşük oranda bağlanır; ilaç tekrarlanarak verildiğinde, serumda birikme eğilimi gösterir. Enrofloksasin tüm vücut dokularına dağılır, özellikle safra, karaciğer, akciğer ve böbreklerde yüksek yoğunluklarda bulunur; akciğerdeki yoğunluğu plazmadakinin birçok katına çıkabilir. Dağılım hacmi son derece büyüktür; Vd değeri tavukta 4.3 L/kg’dır. ilaç vücutta, siprofloksasin de dahil, birçok etkili-etkisiz metabolite çevrilir; % 10-50 kadarı değişmemiş halde olmak üzere idrar ve safrayla atılır. Atılma yarı ömrü tavuklarda, 10 saat, hindilerde ise 4-6 saat arasındadır.

Kullanım Sahası / Endikasyonu
Roxanova Oral Çözelti, etçi tavuklarda enrofloksasine duyarlı bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonların sağıtımmda kullanılır. Bu kapsamda etçi tavuklarda Mycoplasmosis (CRD-Kronik Solunum Yolu Hastalığı), Colibacillosis, Salmonellosis, Pasteurellosis, Staphylococcosis enfeksiyonlarında endikedir.

Kullanım Şekli ve Dozu

Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde;

Etçi tavuklarda 10 mg/kg canlı ağırlık/gün dozu hesabıyla içme suyu içine uygulanır. Su tüketimine bağlı olarak değişmekle birlikte, her 1000 kg canlı ağırlık için 100 ml Roxanova Oral Çözelti 200 litre içme suyuna katılır.

Tedaviye 3-5 gün devam edilmelidir. Salmonella ve Pasteurella türleri tarafından meydana getirilen enfeksiyonlarda 5-10 gün kullanılması tavsiye edilir. İlaçlı içme suyu günlük olarak hazırlanmalı ve kullanılmalıdır. Uygulama öncesi içme suyunun temiz olmasına ve asit karakter taşımamasına dikkat edilmelidir. Enrofloksasin çözeltisi alkali ortamlarda daha stabil olduğundan uygulama temiz içme suyu ile yapılmalı ve hayvanlar akşamdan susuz bırakılarak, ilaç 2 saat içinde içecekleri su miktarı içinde verilmelidir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.)
Tedavi sUresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 12 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.

Ambalaj Şekli
100 ml’lik beyaz plastik şişe karton kutuda, 500 – 1000 ve 3000 ml’lik beyaz plastik şişeler kutusuz olarak satışa takdim edilmektedir.

Girmek istediğiniz sayfa veteriner bilgilere sahip veya veteriner kişilerin görmesi gereken içerikler bulunmaktadır.
Siz Bu Bilgilere Sahip misiniz ?