Çukurova İlaç
Sultinova

Oral/ Uterus İçi Tablet

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Bileşimi

Sultinova Oral/ Uterus İçi Tablet mavi renkli, çentikli, oblong şekilli olup beher tablette; 1000 mg
Sulfametoksazol ve 200 mg Trimetoprim içerir.

Farmakolojik Özellikleri

Sulfametoksazol + trimetoprim kombinasyonu geniş antibakteriyel spektrumu ile veteriner hekimlikte geniş kullanım alanı bulmuştur. Bu kombinasyonla trimetoprim ile sulfametoksazolün antibakteriyel etkinliği kuvvetlendirildiği gibi dirençli suşlar da dahil, etki spektrumu genişletilmiş ve direnç oluşumu engellenmiştir. Sulfametoksazol duyarlı bakterilerde dihidrofolik asit sentezinde görevli dihidrofolik asit sentetaz enzimini, trimetoprim ise tetrahidrofolik asit sentezinde görevli dihitrafolat redüktaz enzimini inhibe eder. Böylece folik asit metabolizması iki değişik noktadan etkilendiğinden güçlü bir in vitro sinerjik antibakteriyel etki meydana gelir. Etkin maddelerin tek başlarına genellikle bakteriyostatik tipte etki göstermelerine karşın, sulfametoksazol + trimetoprim kombinasyonu olan Sultinova Tablet'in etkisi bakterisit tiptedir. Kombinasyona duyarlı başlıca bakteriler şunlardır;

Gram pozitif aeroblar: Staph. aureus, Streptococcus spp., Actimomyces spp., Corynebacterium spp., Listeria monocytogenes, Erysipelothrix rhusiopathie,

Gram negatif aeroblar: Actinobacillus spp., Bordetella spp., Enterobacteriaceae (E.coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Salmonella spp., Yersinia spp.), Haemophilus spp., Pasteurella spp.,

Anaeroblar: Actimomyces spp., Bacteroides spp., Fusobacterium spp., bazı Clostridium spp., Chlamydia spp.. Bazı Mycobacterium spp. ve bazı Nocardia spp. orta derecede duyarlıdır. Rickettsia spp., Leptospira spp., Pseudomanas aeroginosa, Mycoplasma spp. dirençli olarak kabul edilir.

Sultınova Tablet oral yolla uygulandığında sindirim kanalından hızla emilerek vücut doku ve sıvılarında iyi bir dağılım gösterir. 1 ila 4 saat arasında pik plazma yoğunluğuna erişir. Sulfametoksazol hızla emilen ve atılan sülfanomidlerden olmasına karşın grubun diğer üyelerine göre daha yavaş emilir ve atılır. Sulfametoksazol %65, trimetoprim ise %40-70 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Sulfametoksazol'ün % 60'ı, trimetoprim'in % 35-50'si ilk 24 saatte idrarla atılır.

Endikasyonları

Sultınova Oral/ Uterus İçi Tablet, rumen faaliyetleri başlamamış buzağılar ve ağırlığı 40 kg üzerindeki köpeklerde meydana gelen solunum, sindirim, ürogenital sistem enfeksiyonları ile septisemilerde, viral enfeksiyonlarla seyreden ve duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sekunder enfeksiyonların tedavisinde, ve inek ve kısraklarda duyarlı bakterilerin neden olduğu uterus enfeksiyonlarında kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu

Sultinova Oral/ Uterus İçi Tablet inek, kısrak, buzağı ve köpeklerde uterus içi veya oral yolla uygulanır.
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Uterus içi uygulama: Tabletler hijyen kurallarına dikkat edilerek uterusa yerleştirilir.

Hayvan Türü Sağaltım Dozu
İnek, Kısrak 2-4 tablet/gün

Oral yolla uygulama: Genel günlük dozu 40 kg canlı ağırlığa 1 tablettir. Hastalığın şiddetine göre bir seferde veya 12 saat arayla iki seferde bir miktar suda eritilerek ya da doğrudan yutturularak verilir.

Hayvan Türü Sağaltım Dozu
Buzağı 2-6 tablet
Köpek 1 tablet

Gıdalarda İlaç Kalıntı Uyarıları

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.); Oral kullanımda buzağı, uterus içi kullanımda inekler tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben 14 gün süreyle kesime sevk edilemez.

Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben 10 gün (20 sağım) süreyle elde edilen inek sütü insan gıdası olarak tüketime sunulmamalıdır.

Ticari Takdim Şekli

10 – 50 tabletlik karton kutu içerisinde alüminyum folyo kaplı pvc blister ambalajlarda ve 100 tablet amber renkli cam şişelerde kutusuz olarak satışa sunulmaktadır.

Girmek istediğiniz sayfa veteriner bilgilere sahip veya veteriner kişilerin görmesi gereken içerikler bulunmaktadır.
Siz Bu Bilgilere Sahip misiniz ?