Çukurova İlaç
Tilcova

Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Bileşimi

TILCOVA Enjeksiyonluk Çözelti, 1 ml’sinde 300 mg Tilmicosin içeren , açık sarı renkte, berrak kokusuz bir çözeltidir.

Farmakolojik Özellikleri

“TILCOVA Enjeksiyonluk Çözelti’nin etkin maddesi tilmikosin, genel olarak fram pozitif bakterileri etki spektrumuna alan makrolid grubu bir antibiyotiktir. Bakteriler üzerinde etkisi diğer makrolidlerde olduğu gibi protein sentezini inhibe ederek göstermektedir. Deri altına 10 mg/kg canlı ağırlıktaki tek dozun enjeksionunu takiben 1 saat içinde elde edilen doruk plazma serum yoğunluğu 3 gün serımda 0.07 µg/mL’lik seviyede kalır. Bakterisidal etkili tilmikosinin akciğer dokusundaki konsantrasyonunu ise, plazma serum konsantrasyonunun 60 misli olup, bu doku seviyesini 3 gün süreyle korur. Bu özelliği solunum sistemi enfeksiyonların sağaltımında tercih seçeneği oluşturur.

Tilmikosin aşağıda enfeksiyonlarının sağaltımında tercih seçeneği oluşturur.

Staphylococcus aureus, Staphylococcus agalactia, Pasteurella haemolytica, P. Multocida, Haemophilius somnus, Fusobacterium necrophorum, Mycoplasma dispar, M.bovirhinis ve M.bovoculi.

Karaciğerde ilacın az bir kısmı biyotransformasyona uğrayarak N- desmetiltilmikosun (T1) ana metabolitine, az miktarda da T2 ve T3 metabolitlerine dönüşür.”

Kullanım Sahası / Endikasyonu
TILCOVA Enjeksiyonluk Çözelti, Sığır ve koyunlarda özellikle Pasteurella haemolytica ve duyarlı diğer mikroorganizmaların yol açtığı solunum yolu enfeksiyonları (BRD) ile koyunlarda duyarlı mikroorganizmalardan kaynaklanan mastitler ve chlamidya psittaci abortlarının sağıltımında kullanılır

Kullanım Şekli ve Dozu

Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde;

TILCOVA Enjeksiyonluk Çözelti, Sığır ve koyunlarda özellikle Pasteurella haemolytica ve duyarlı diğer mikroorganizmaların yol açtığı solunum yolu enfeksiyonları (BRD) ile koyunlarda duyarlı mikroorganizmalardan kaynaklanan mastitler ve chlamidya psittaci abortlarının sağıltımında kullanılır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.)
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti yetiştirilen sığırlar 60 gün, koyunlar 42 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlaç kullanımı süresince ve kullanımın durdurulmasını takiben 15 gün (30 sağım) süreyle elde edilen koyun sütleri tüketime sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen ineklerde kullanılmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresininn uzun olması nedeniyle insan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanması tavsiye edilmez.

Ambalaj Şekli
Karton kutu içinde, 20,50 ve 100 ml’lik amber renkli cam şişelerde takdim edilmektedir.
Girmek istediğiniz sayfa veteriner bilgilere sahip veya veteriner kişilerin görmesi gereken içerikler bulunmaktadır.
Siz Bu Bilgilere Sahip misiniz ?