Çukurova İlaç
Trimetova

Oral Süspansiyon
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Bileşim

Trimetova Oral Süspansiyon berrak, bal renkli bir süspansiyon olup

1 ml’sinde;

Sulfadiazin     400 mg

Trimetoprim     80 mg     içerir.

Farmakolojik Özellikleri

Sülfamid grubundan sulfadiazin ile diaminoprimidin grubundan trimetoprim kombinasyonu esasına göre hazırlanan, güçlendirilmiş bir sülfonamid kombinasyonu olan Trimetrova Oral Süspansiyon, oral uygulamaya yönelik, gram negatif ve gram pozitif bakterilere karşı etkili, evcil hayvanların sindirim, solunum, ürogenital ve sistemik enfeksiyonlarda kullanılan, geniş spektrumlu, hafif karakteristik kokuda, açık renkli antibiyotik süspansiyonudur.

Trimetova Oral Süspansiyon içerinde bulunan, sülfadiazin ve trimetoprim sinerjik etkilidir. Bu sinerjik etki, bakterilerde tetrahidrofolik asit sentezinde görevli enzim sistemlerinde ardışık nitelikli blokaj meydana getirerek folik asit sentezini iki aşamada inhibe eder ve geri dönüşümsüz bir bakterisid etkisi sağlar. Trimetoprim, bakterilerde folik asit sentezinde görevli dihidropteroat redüktaz enzimini inhibe eder. Sulfadiazin ise, bakteriler için vital olan PABA’yı kompetetif yolla saf dışı bırakarak dihidropteroat sentetaz enzimine bağlanarak dihidrofolik asit sentezini bloke eder.. Sulfadiazin ve trimetoprim kombinasyonu sonucu oluşan sinerjik etki ile güçlenen antibakteriyel etkinlik, geniş spektrum ve patojen bakterilerin diren. Geliştirme riskindeki azalma, aynı etek maddeler tek tek kullanılmadığında görülmez.

Sülfonamid+trimetoprim kombinasyonlarına başlıca duyarlı bakteriler şunlardır:

  • Gram pozitif aeroblar : Staphylococcus Aureus, Streptococcus sp., Actinomyces sp., Corynebacterium sp, Listeria monocytogenes., Erysipelothrix rhusiopathie.
  • Gram negative aeroblar : Enterobacteriaceae (E.coli, Klebsiella sp, Proteus sp, Salmonella spp., Yersinia spp., ) Actinobacillus sp, Bordetella spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp.
  • Anaeroblar : Actinomyces spp., Bacteroides spp., Fusobacterium spp., bazı Clostridium spp.,Chlamydia spp.,
  • Orta derecede duyarlı bakteriler ise bazı Mycobacterium spp., bazı Nocardia spp.dir.

Ricketsia spp., Leptospira spp., Pseudomonas aeroginosa, Mycoplasma spp., dirençli olarak kabul edilir.

Sulfadiazin ve trimetoprim, oral uygulamayı takiben hızla emilerek yüksek seviyede plazma konsantrasyonlarını uygun sinerjistik oranı olan yaklaşık 1:20’lik oranı 12 süreyle korur. Sülfadiazin ve trimetoprim kanatlılarda oral uygulamayı takiben yaklaşık 40-45 dakika içinde barsaklardan emilerek 2-2,5 saat içinde en yüksek ilaç yoğunluklarına ulaşırlar. Sülfadiazin ve trimetroprim, barsak dokusundan emildikten sonra ekstra ve instrasellüler sıvılar, scrobrospinal sıvı, fötüs, süt, sindirim kanalı sekrasyonları, safra, dahil tüm dokusal kesmlere yüksek yoğunluklarda dağılır. Plazma yarı ömürleri yaklaşık olarak 6,5-7 saattir. Sülfadiazin ve trimetroprimin büyük kısmı herhangi bir metabolik değişikliğe uğramadan böbrekler vasıtasıyla idrarla vücuttan atılır.

Kullanım Sahası / Endikasyonu
Trimetova Oral Süspansiyon; tay, etçi tavuk ve hindiler ile ruminasyonu başlamamış kuzu buzağı ve oğlaklarda duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen enfeksiyonların tedavisi amacıyla kullanılır. Bu kapsamda tavuk ve hindilerde başlıca Pullorum, Tavuk, Tifosu, tavuk kolerası, Pasteurellosis, Hava kesesi Enfeksiyonları, E. Coli tarafından meydana getirilen enfeksiyonlar, Salpingitis ve viral enfeksiyonlara eşlik eden ve duyarlı bakterilerce meydana getirilen enfeksiyonlarda buzağı, kuzu ve oğlaklarda ise duyarlı bakterilerce meydana getirilen gastroenteritis, difteri Colibacillosis, Colisepticemia gibi enfeksiyonlarda kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde’

Uygulanacak ilaç dozu 15-30 mg/kg canlı ağırlık/gün olup; Etçi tavuklarda, hayvanın yaşı ve türü göz önünde bulundurularak 5 L içme suyuna 1-2 ml dozları arasında Trimetova Oral Süspansiyon eklenerek uygulamaya 3-5 gün süreyle devam edilir. Toplu uygulamalarda hayvanların içme suyuna günlük, 450 kg canlı ağırlık için 15 – 30 ml Trimetova Oral Süspansiyon uygulanmalıdır.

Kuzu, buzağı, oğlak ve taylarda: 1 ml/15kg canlı ağırlık/ gün hesabıyla 5 gün süreyle içme suyuna veya süte karıştırılarak verilir. Şiddetli seyreden enfeksiyonlarda tavsiye edilen sağaltım dozu 2 katına çıkarılır.

İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır.

Ticari Takdim Şekli
200 ml’lik amber renkli cam şişede, kutulu olarak, 500 ml, 1000 ml ve 3.000 ml’lik beyaz renkli ve kilit kapaklı plastik ambalajlarda kutusuz olarak satışa takdim edilmektedir.

Girmek istediğiniz sayfa veteriner bilgilere sahip veya veteriner kişilerin görmesi gereken içerikler bulunmaktadır.
Siz Bu Bilgilere Sahip misiniz ?