Çukurova İlaç
Oramin Liquid

Bileşimi

Fosfor, Kalsiyum, Sodyum, Magnezyum, Mangan, Kobalt, Çinko, Bakır, Demir, Selenyum, Metiyonin ve Lizin içermektedir.

Kullanım Tarifnamesi

Oramin LIQUID oral çözelti, mineral desteği sağlamak amacıyla hayvanların içme sularına her gün taze eklenerek oral yolla kullanılır.

Hayvan Türü Dozu
Tavuk ve Hindiler 2,5 – 5 lt /ton içme suyu
Civciv ve Piliçler 1 – 2 lt /ton içme suyu
Gebe ve süt veren inekler 30 ml / 100 kg canlı ağırlık / 1 lt su
Besi sığırları ve Atlar 20 ml / 100 kg canlı ağırlık / 1 lt su
Koyun ve Keçiler 10 ml / 1 lt su
Buzağı, Tay, gebe ve süt veren koyun ve keçiler 15 ml / 1 lt su
Kuzu ve Oğlaklar 5 ml / 1 lt su
Kedi ve Köpek 2 – 5 ml / 1 lt su

Veteriner hekimin önerisi doğrultusunda uygulama 4-8 gün devam edilir. Uygulama her ay tekrarlanabilir.

Ambalaj Şekli
125 ml ve 1 lt’lik ambalajlarda
Girmek istediğiniz sayfa veteriner bilgilere sahip veya veteriner kişilerin görmesi gereken içerikler bulunmaktadır.
Siz Bu Bilgilere Sahip misiniz ?